Úpská rašelina

01.01.2019

Přírodní rezervace Úpská rašelina byla vyhlášena roku 1952 a rozprostírá se na ploše 72,8 hektarů.

Z doby ledové

Pramení tady Úpa a Bílé Labe. Jedno z nejrozsáhlejších vrchovištních rašelinišť v Krkonoších leží výšce 1400 m mezi Obří boudou, Luční boudou, Studniční horou a Hraničním hřebenem. Rašeliniště připomíná subarktické tundry doby ledové. Drsné klima uchovalo mnoho druhů rostlin a zvířectva z doby ledové. Na rašeliništi jsou ostrůvky s klečí a rašelinnými jezírky. Pouze severní část rašeliniště je přístupná od Obří boudy k Luční boudě, zbylé části nemají vstup povolen.