Bozkovské jeskyně

Prohlídková trasa s průvodcem spojuje nejzajímavější a nejkrásnější části dosud objevených prostor. Po několika metrech za vchodem do podzemí se vstupní chodba poněkud rozšiřuje v prostoru s poměrně vysokým stropem zvanou Kaple. Její stěny jsou pokryty různobarevnou sintrovou výzdobou, která tvoří i útvar zvaný Zkamenělý orel. Jen pár schodů od ní je Půlnoční jeskyně s namodralým osvětlením ultrafialových lamp. Jeskyně Za prahem na Půlnoční jeskyni navazuje. Je nejblíže zemskému povrchu a její výzdoba je patrně pohřbena pod spadanými skalními bloky. Dále vede chodník kolem Mechové zahrádky na Křižovatku. Za ní pokračuje prohlídka systému Nových jeskyní Souběžnou chodbou s pěknou modelací stropů a Pirátskou chodbou s výraznou křemennou římsou, do efektně osvětlené jeskyně Peklo. Hned za ní je po levé straně dvojice malých Labutích jezírek. Za jezírky je třeba projít zajímavě modelovanou chodbou, kolem nepřístupných prostor nazvaných Betlém, do Loupežnické jeskyně. Následuje Blátivá chodba se skalním výklenkem známým jako Chlebová pec a neobvykle zbarveným sintrem na stěně. Zde končí návštěvní okruh Novými jeskyněmi, které jsou charakteristické především výzdobou křemenných lišt a říms.

Přes Křižovatku podzemních chodeb pokračuje prohlídka 50 metrů dlouhým, mírně stoupajícím, uměle proraženým tunelem. Jeden z jeho výklenků po pravé straně vede do veřejnosti nepřístupných prostor Větrné jeskyně a téměř na konci, v okně levé stěny, jsou vidět zbytky původní výdřevy a otvor, kterým poprvé pronikli objevitelé do podzemí.

Svrchní patro tvoří takzvané Staré Bozkovské jeskyně. Hned na počátku tohoto systému upoutá pozornost mohutný sintrový blok s útvarem nazvaným Prušácká přilba. V její spodní části je sintrem zalitá část záclonky, která se kdysi, při horotvorných pohybech, odlomila z výzdoby nad Přilbou. Kolem Bludiště, labyrintu spadaných skalních bloků, skrz které vedla první objevitelská cesta do podzemí, ústí trasa do jeskyně Překvapení. Je plná krápníkové výzdoby. Řada stalaktitů na čelní stěně nese název Bozkovské varhany, v popředí pod nimi jsou stalagmity "Palec a ukazovák". Ve stropě je i několik heliktitů, excentrických krápníků, které rostou bez ohledu na zemskou přitažlivost. Největším z nich je útvar zvaný Bílá myška. V další prostoře, Listopadové jeskyni, vytéká ze stěny sintrový vodopád a nelze přehlédnout velký stalagnát připomínající raketu. Následuje odbočka ke Sloním uším. Nažloutlé světlo, prostupující slabounkou sintrovou záclonu a rozmanitá krápníková výzdoba, dodávají tomuto místu okouzlující atmosféru. Dalším pokračováním prohlídkové trasy, kolem Rokokových panenek a Perníkové chaloupky, se návštěvníci dostávají k výchozímu místu okruhu Starých jeskyní.

Vyvrcholením prohlídky je podzemní jezero - největší v Čechách. Nachází se v nejníže položených místech Bozkovských dolomitových jeskyní několik metrů od Křižovatky. V Jezerním dómu, největší dosud objevené prostoře celých Bozkovských jeskyní, se nachází jezero s průzračně čistou vodou, na jehož hladině se odrážejí nízké stropy Kuklových prostor. Jezero má rozlohu 14 x 24 metrů, průměrnou hloubku 140 centimetrů a jeho teplota se pohybuje okolo 8 °C. Poslední prostorou na prohlídkové trase, navazující na Jezerní dóm, je Mládežnický dóm. Pod ním byly objeveny nejhlubší volné prostory, za normálního vodního stavu zcela zatopené.

Více info na www.caves.cz.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu