Horská bouda Dvoračky

Štumpovka byla původně založena jako hospodářské stavení, které v roce 1930 odkoupil pan Štumpe. V roce 1933 se mu narodila dcera Kristýna a v roce 1938 dcera Jana, které zde žily do roku 1956. Jejich otec zde po znárodnění pracoval jako kočí a zajišťoval zásobování koňmi. V totalitním težimu byla usedlost provozována jako turistická ubytovna s cca 50 lůžky v 6 pokojích. V červnu roku 1990 z neznámých důvodů vyhořela a Správa KRNAP spáleniště nechala srovnat se zemí. Po usedlosti zůstala pouze zděná trafostanice.

V roce 1991 náš strýc, Ing. Jiří Justicz, odkoupil sousední Dvoračky od pana Jindříška a Truhláře, kteří nemovitost ­získali od Krkonošských interhotelů. V roce 1992 pan Justicz odkoupil od dcer pana Štumpeho pozemky se spáleništěm po ­bývalém objektu.

Dvoračky je velmi stará bouda, založená roku 1707 rodinou Schierovou jako horská zemědělská usedlost pro chov dobytka na okolních rozlehlých lučinách. Původní název byl Rokytenské dvorské boudy. V březnu 1893 původní bouda vyhořela a spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hojně navštěvovaný hostinec. V únoru 1902 se zde konalo sedmé mistrovství Čech v lyžování. V roce 1921 přešla při pozemkové reformě do rukou státu a byla pronajata české rodině Puhonných, která ji později koupila. Od roku 1923 se v Krkonoších začaly používat tzv. němé značky, mezi kterými nechyběla značka pro Dvoračky. Pamětní kniha dokládá vzácné hosty, například prezidenta dr. Edvarda Beneše s chotí Hanou, kteří Krkonoše milovali a na Dvoračkách trávili dovolenou před válkou i v roce 1945.

Více info na www.dvoracky.cz.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu