Pramen Labe

Labe se řadí mezi největší řeky Evropy. Délka vodního toku je 1154 km. Rozloha jeho povodí činí 144 055 km². Pramení v Čechách v Krkonoších, dále protéká Německem a ústí do Severního moře. Labe německy nazývané Elbe. Jméno této řeky pochází z dob starověku, kdy povodí Labe obývali Keltové. Původní keltské slovo "elb" znamenalo "velká řeka".

Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce. Labe začínající jako průzračný horský potok, postupně mohutní a jeho tok se zpomaluje. Na své cestě k německým hranicím překoná 358 km a pohltí mnoho potoků, říček a řek. Nejvýznamější přítoky jsou Úpa, Metuje, Orlice, Chrudimka, Jizera, Vltava, Ohře, Bílina, Ploučnice a Kamenice.

Více info na www.pramen-labe.cz.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu