Úpské rašeliniště

Úpské rašeliniště se nachází v Krkonoších v nadmořské výšce přesahující 1400 metrů mezi Luční boudou, Studniční horou a Hraničním hřebenem. Má rozlohu 72,8 ha a jedná se tak o největší vrchovištní rašeliniště v Krkonoších. Mocnost rašeliniště, které částečně zasahuje na polské území, dosahuje až 1,20 metru. Nacházejí se zde až jeden metr hluboká rašelinná jezírka (největší na české straně má rozlohu 834 m²[1] a největší na polské straně má rozlohu 1544 m²[2]) a rašelinné kopečky, tzv. bulty. Voda z rašeliniště je odváděna do Úpy, v menší míře do Bílého Labe.

Úpské rašeliniště patří k neznámějším ze zhruba šesti desítek rašelinišť, která se vyskytují na náhorních plošinách Krkonoš a svým charakterem připomínají rašeliniště v severní Evropě.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu